معرفي

امروزه مديران ارشد سازمان‌هاي پروژه‌محور درك بهتري از مديريت پروژه داشته، از آن به‌عنوان يك الزام ياد مي‌كنند. كارفرمايان نيز اين نياز را درك نموده كه كار كردن با پيمانكاراني كه وضعيت مديريت پروژه بهتري داشته راحت‌تر بوده ضمن اين كه اطمينان بيشتري از اجراي موفق‌تر پروژه خواهند داشت. كارفرمايان بين‌المللي اين انتظار خود را در درخواست پيشنهاد (Request for Proposal) با درج مواردي چون: سازمان پيمانكار داراي چه تعداد افراد دارنده مدرك مديريت پروژه حرفه‌اي (Project Management Professional-PMP) بوده و چه تعداد از آن‌ها را در پروژه به كار خواهند گرفت؛ آيا سازمان پيمانكار داراي متدولوژي مديريت پروژه مورد پذيرش كارفرما مي‌باشد و اين كه بلوغ مديريت پروژه سازمان پيمانكار در چه سطحي قرار دارد، اعلام مي‌كنند. اين خواست كارفرمايان بين‌المللي در ايران نيز اخيراٌ تجربه شده است.

موسسه مديريت پروژه امريكا (Project Management Institute-PMI) با ارايه راهنماي استاندارد PMBOK (Project Management Body of Knowledge) و تربيت مديران پروژه حرفه‌اي كمك بسيار زيادي به بهبود وضعيت مديريت پروژه سازمان‌ها نموده به‌طوري كه اكنون PMI با داشتن بيش از 500 هزار نفر عضو و دارنده مدرك PMP يكي از معتبرترين موسسات مديريت پروژه در جهان مي‌باشد. بر مبناي راهنماي استانداردPMBOK و ديگر استانداردهاي خود، اين موسسه مدل بلوغ مديريت پروژه سازماني (Organizational Project Management Maturity Model-OPM3) را ارايه نموده است كه راه را براي بهبود وضعيت مديريت پروژه سازمان‌هاي پروژه‌محور بسيار هموار كرده است. اين مدل با استفاده از نرم افزار ProductSuite كه توسط DNV براي PMI توليد شده است نه‌تنها عارضه‌يابي دقيقي از وضعيت مديريت پروژه سازمان‌ها ارايه داده بلكه در بررسي و انتخاب پروژه‌هاي بهبود نيز سازمان‌ها را نيز ياري مي‌رساند.

شركت مديريت پروژه نيكو ويرا پارس، نيوپارس، با همراهي آقاي مهندس حميدرضا افشاري، تنها ارزياب رسمي اين مدل در ايران به‌عنوان يكي از موسسين شركت، در حال حاضر تنها مرجع رسمي براي اجراي ارزيابي جامع (Rigorous) مدل با استفاده از نرم افزار ProductSuite در ايران مي‌باشد (يكي از 69 نفر ارزياب رسمي دنيا: http://opm3directory.pmi.org).

هم‌چنين نيوپارس با پشتوانه افرادي شكل گرفته است كه تجربه بهبود وضعيت مديريت پروژه سازمان‌هاي پروژه محور در صنعت ساخت (Construction) را به‌همراه دارند. با توجه به اين كه سالانه هزينه‌هاي هنگفتي صرف اجراي پروژه‌هاي ساخت در ايران مي‌گردد يكي از اهداف نيوپارس انتقال اين تجربه به سازمان‌هاي پروژه‌محور در راستاي بهبود وضعيت مديريت پروژه آن‌ها و در نهايت افزايش بهره‌وري در استفاده از منابع پروژه مي‌باشد.

حوزه فعاليت

حوزه فعاليت شركت نيوپارس را مي‌توان در سه گروه تعريف نمود:

گروه پيمانكاران: ارزيابي و بهبود وضعيت مديريت پروژه سازمان‌هاي پروژه‌محور فعال در صنعت ساخت.گروه كارفرمايان: ارزيابي و بهبود وضعيت مديريت پروژه كارفرمايان و ارزيابي بلوغ مديريت پروژه پيمانكاران به درخواست كارفرما.گروه بانك‌ها، موسسات مالي و شركت‌هاي بيمه: ارزيابي بلوغ مديريت پروژه شركت‌هاي دريافت‌كننده تسهيلات مالي و خدمات بيمه‌اي براي اجراي پروژه‌هاي ساخت جهت اطمينان اين موسسات از بازگشت سرمايه و اجراي درست پروژه در چارچوب‌هاي زمان، هزينه و كيفيت.دانش، ارزيابي، بهبود

مدل بلوغ مديريت پروژه سازماني (OPM3) شامل سه بخش به‌هم مرتبط دانش، ارزيابي و بهبود مي‌باشد.

1- دانش

منظور از دانش استاندارد OPM3 مي‌باشد. داشتن دانش كافي از نحوه كاركرد مدل براي سازماني كه مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد نتايج ارزيابي بهتر و در نتيجه برنامه‌ريزي بهبود دقيق‌تري در بر خواهد داشت. براي اطمينان از اين امر، آموزش يك روزه‌اي براي پرسنل سازمان به ويژه براي افرادي كه در ليست مصاحبه‌هاي ارزيابي قرار دارند در نظر گرفته شده است.

2- ارزيابي

ارزيابي جامع بلوغ مديريت پروژه سازماني بر اساس مدل OPM3 با استفاده از نرم‌افزار ProductSuite براي شركت‌هاي پروژه‌محور در صنعت ساخت (Construction) توسط اولين و تنها ارزياب رسمي OPM3 از موسسه مديريت پروژه امريكا (PMI) در ايران انجام مي‌گردد. گام‌هاي اين ارزيابي براي سازمان‌ها عبارتند از:

گردآوري اطلاعات اوليه سازمان و تعيين هدف و محدوده ارزيابيبرنامه‌ريزي ارزيابي و برگزاري جلسه آغازينانجام ارزيابيجلسه اختتاميه و ارايه گزارش نهايي

محدوده ارزيابي مي‌تواند در دو دسته عمده تعريف گردد:

1- براي پروژه (Project)، طرح (Program)، سبد پروژه‌ها (Portfolio) و يا تركيبي از آن‌ها

2- نتايج كسب و كار شامل پيش‌بيني پروژه‌ها، تخصيص منابع و كارت امتيازي متوازن

هر يك از دسته‌بندي‌ها كه انتخاب گردد ارزيابي 17 دسته توانمندسازهاي سازماني مانند ساختار سازماني، سياست‌گذاري و چشم‌انداز، حمايت از پروژه، مديريت شايستگي، تخصيص منابع، معيارهاي موفقيت پروژه و سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت پروژه مشترك خواهد بود. اين عوامل زيرساخت‌هاي لازم براي پياده‌سازي درست و موثر فرآيندهاي مديريت پروژه را فراهم مي‌سازد. ارزيابي OPM3 يك ارزيابي Evidence-Based بوده كه با روش مصاحبه‌ با افراد كليدي و اعضاي تيم پروژه انجام مي‌گيرد.

تا كنون شركت‌هاي احداث و توسعه پروژه‌هاي ويژه مپنا و احداث و توسعه نيروگاه‌هاي مپنا مورد ارزيابي رسمي OPM3 قرار گرفته‌اند.

3- بهبود

خروجي ارزيابي با استفاده از نرم افزار ProductSuite بررسي شده، نقاط قابل بهبود استخراج مي‌گردد. سپس بر اساس منابع در دسترس و اولويت‌هاي سازمان، پروژه و يا پروژه‌هاي بهبود براي اجرا در يك بازه زماني مشخص انتخاب مي‌گردد.

مشاوره پياده‌سازي پروژه بهبود

بخش پياده‌سازي پروژه‌هاي بهبود بيشترين زمان و تلاش را در چرخه OPM3 به خود اختصاص داده است. پياده‌سازي پروژه‌هاي بهبود تنها زماني بهترين نتيجه را در بر خواهد داشت كه اهداف پروژه براي سازمان كاملاً روشن بوده و مشاركت تمام واحدهاي ذيربط در اجراي پروژه بهبود كسب گردد. در اين راستا بهره‌گيري از مشاور متخصص و با تجربه مرتبط كه با صنعت اجرا آشنايي كامل داشته باشد مي‌تواند احتمال اجراي موفقيت‌آميز پروژه بهبود را بالا ببرد. برخي از پروژه‌هاي بهبود رايج صنعت ساخت عبارتند از:

تدوين متدولوژي مديريت پروژه

تدوين متدولوژي مديريت پروژه يكي از پروژه‌هاي بهبود زيربنايي براي سازمان‌هاي پروژه‌محور بوده كه مي‌تواند بسته به سطح بلوغ و داشته‌هاي فرآيندي سازمان تدوين گردد.

طراحي و پياده‌سازي مديريت ريسك پروژه

مديريت ريسك پروژه يكي از حوزه‌هاي تخصصي مديريت پروژه بوده كه كمتر به آن توجه شده است در‌صورتي‌كه مديريت ريسك پروژه مي‌تواند رويكردي نظام‌مند را براي شناسايي، اولويت‌بندي و پاسخ‌گويي به فرصت‌ها و تهيديدهاي پروژه براي سازمان به ارمغان بياورد كه در نتيجه پيش‌بيني دستاوردهاي پروژه درست‌تر و دقيق‌تر انجام گيرد.

طراحي و پياده‌سازي سيستم ثبت دروس آموخته پروژه

سازمان‌هاي پروژه محور با ثبت، بررسي و به اشتراك‌گذاري دروس آموخته پروژه كه از تجربيات موفق و يا ناموفق اجراي پروژه به دست مي‌آيد مي‌تواند عملكرد اجراي پروژه‌ها را بهبود دهند.

طراحي مدل موفقيت پروژه

با طراحي و به‌كارگيري مدل موفقيت پروژه مي‌توان دو هدف براي سازمان درنظر گرفت: مقايسه پروژه‌هاي سازمان با يكديگر و ايجاد يك مبنا جهت بهبود. با شناسايي و اولويت‌بندي معيارهاي موفقيت پروژه و نحوه اندازه‌گيري آن‌ها مي‌توان ميزان موفقيت پروژه در دستيابي به اهداف آن را سنجيد و براي ميزان موفقيت پروژه‌هاي آتي سازمان هدف‌گذاري نمود.

طراحي و پياده‌سازي سيستم كنترل يكپارچه تغييرات

رخ دادن تغييرات در پروژه گريزناپذير است اما آنچه كه از اهميت برخوردار است مديريت درست و يكپارچه آن در پروژه مي‌باشد. با ايجاد سيستم كنترل يكپارچه تغييرات ضمن اطمينان از بررسي تغيير در سه بعد زمان، هزينه و مشخصات فني، سطوح اختيار مورد نياز جهت تاييد تغيير نيز مد نظر قرار مي‌گيريد.

آموزش مديريت پروژه

آموزش مديريت پروژه نقش كليدي در ايجاد يك زبان مشترك در يك سازمان پروژه محور دارد. آموزش راهنماي استاندارد PMBOK، به‌عنوان يكي از معتبرترين رفرنس‌هاي موجود در زمينه مديريت پروژه، مي‌تواند در ايجاد اين زبان مشترك نقش محوري بازي نمايد. اين آموزش كه توسط افراد داراي مدرك مديريت پروژه حرفه‌اي (PMP) و داراي سابقه اجرايي در پروژه‌هاي ساخت، تدريس خواهد شد در سطوح مختلف مي‌تواند برگزار گردد:

دوره مقدماتي دوره جامع دوره آمادگي آزمون و برنامه‌ريزي امتحان و اخذ مدرك PMP

هم‌چنين آموزش مديريت ريسك پروژه نيز به‌صورت تخصصي توسط استاد داراي مدرك مديريت ريسك حرفه‌اي (RMP) در صورت نياز سازمان مي‌تواند انجام گيرد.

تماس با ما

آدرس: تهران، خيابان آزادي، پلاك 454، واحد 2 كد پستي: 1341963533

تلفن: 66021306 فكس: 66028763

پست الكترونيك: info@newpars.ir

 www.newpars.ir

براي دريافت فايل كامل و بروشور روي لينك زير كليك كنيد تا فايل را دريافت كنيد.