اطلاعات منابع براي درس بهينه سازي خطي (تحقيق در عمليات 1 ) كنكور ارشد رياضي :

سرفصلهاي اين درس همان تحقيق در عمليات 1 ( 6 فصل اول كتاب بازارا ) بعلاوه مبحث حمل و نقل و تخصيص و برنامه ريزي عدد صحيح مي باشد .

منابع :

  •  كتاب برنامه ريزي خطي بازارا و راهنماي مسايل آن كه توسط خودم نوشته شده است .
  •   كتاب درس تحقيق در عمليات 1 : مازيار زاهدي سرشت ( انتشارات نگاه دانش )
  • كتاب درس تحقيق در عمليات 2 : مازيار زاهدي سرشت ( انتشارات نگاه دانش )(براي مبحث برنامه ريزي عدد صحيح)
  • كتاب 2000 تست بهينه سازي خطي و تحقيق در عمليات پيشرفته 1-يك جلد - زاهدي سرشت ( انتشارات نگاه دانش )  شامل تستهاي تستهاي تاليفي و كنكور ارشد  دانشگاه آزاد و سراسري   رياضي و علوم كامپيوتر و دكتري رياضي 

>>>>برنامه كلاسهاي تحقيق در عمليات 1 ( بهينه سازي خطي ) در سايت مي باشد <<<<

>>> چاپ جديد >>>چاپ جزوه كلاسي تحقيق در عمليات ( پيشرفته) 1 كلاسي خودم ، توسط انتشارات نگاه دانش   www.negahedanesh.com

براي دريافت يك جلد 2000 تست و كتاب درس تحقيق در عمليات 1 و 2  و جزوه كلاسي مي توانيذ آقاي فيض الهي تماس گرفته تا كتاب براي شما ارسال گردد  09124337745