آموزش خصوصي استاندارد  PMBOK تا اخذ مدرك  PMP( Professional Project Management) توسط دارندگان مدرك PMP از موسسه آمريكايي PMI ( Project Management Institute)

براي گرفتن مشاوره و اطلاع بيشتر روزهاي شنبه تا چهارشنيه از ساعت 8 لغايت 17 با تلفن 84624255 تماس بگيريد و يا به اتاق مباحثه بخش مديريت پروژه و مدلهاي بلوغ آن برويد و سوالات خود را بپرسيد.